h2 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

h2

Akt nadania sztandaru
80-lecie OSP Gościcino
 
Historia str.2


1    2    3

Po reformacjach i przekształceniach ustrojowych w naszym kraju w dn.   12.05.2001 r. z okazji 70-lecia istnienia, jednostka otrzymuje nowy sztandar.
8.05.2006 r. z okazji 75-lecia jednostki za szczególne osiągnięcia w rozwoju i krzewienia ochrony przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie zostaje odznaczona na sztandar Złotym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”.
14.02.2007 r. OSP Gościcino zostaje wyposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16/4 na podwoziu samochodu Volvo FL. Samochód po doposażeniu w sprzęt ratownictwa medycznego
torbę medyczną PSP R-1 oraz nosze ratownicze zostaje włączony do podziału bojowego z dniem 14.05.2008 r.
W związku z tym samochód SLRt Lublin 3 zostaje przekształcony na samochód operacyjny, i tak jednostka nasza na dzień dzisiejszy posiada na swym wyposażeniu: - samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16/4 Volvo FL rok produkcji 2007
- samochód gaśniczy GBA 2,5/16 Star P 142 rok produkcji 1997
- samochód operacyjny SLOp Lublin 3 rok produkcji 2000.
Ponadto jednostka OSP Gościcino jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - jak
- 2 motopompy pływające „Niagara” do czystej wody
- motopompę szlamową do zanieczyszczeń
- 2 pilarki spalinowe do drewna „Husqvarna”
- przecinarkę spalinową do betonu i stali „Stihl”
- 2 agregaty prądotwórcze o napięciu 230 V
- 6 aparatów powietrznych nadciśnieniowych do ochrony dróg oddechowych „Auer”
- armaturę wodną
- ubrania i hełmy ochronne oraz
- sprzęt ochrony osobistej strażaka
 W szeregach naszej jednostki na dzień dzisiejszy zrzeszonych jest 47 strażaków ochotników, w tym
- członków czynnych
37
- członków honorowych
10

1    2    3

GBA 2,5-16-4 Volvo FL
Wyposażenie Volvo FL
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego