Historia - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

Św. Florian
15.04.1997
 
Historia str.1


1    2    3

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie powstała 80 lat temu, w 1931 r. kiedy to z inicjatywy załogi Fabryki Krzeseł przy równoczesnym poparciu właścicieli zakładu oraz aprobaty dyrektora zakładu Adolfa Jahnza (Jancy) podjęto decyzję o jej założeniu. W skład komitetu założycielskiego weszli Paweł Jetke, Józef Klinkosz, Józef Marciński, Juliusz Pionke, Feliks Szczepaniak oraz Klemens Szczypiorowski.
W 1935 r. na terenie zakładu pobudowano szopę do przechowywania sprzętu pożarowego, tak aby znajdował się w jednym dostępnym miejscu.
Po zakończeniu II wojny światowej w marcu 1945 r. na terenie Gościcińskiej Fabryki Mebli ponownie została utworzona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której członkami w znacznej mierze zostali pracownicy zakładu.
Straż pożarna w tym czasie wyposażona była w dwie sikawki konne. Zaprzęgi konne  w normalnym czasie pracy zakładu, wykorzystywane były do ściągania drewna na plac tarcicy z okolicznych stawów, w których było sezonowane. Jeden  z takich zbiorników znajdował się w pobliżu obecnej ul. Wrzosowej.
W 1961 r.  1. października w 30-tą rocznicę jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała sztandar , który został ufundowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
W 1972 r. przy znacznej pomocy dyrekcji Gościcińskiej Fabryki Mebli oraz władz terenowych jednostka przeniosła swą siedzibę z terenu zakładu do nowo wybudowanej remizy  na osiedlu zakładowym
Kolonia. Na swym wyposażeniu posiadała samochód pożarniczy GBAM 2/8 na podwoziu Star 26. 10.04.1972 r. Ochotnicza Straż Pożarna zostaje odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
29.09.1992 r. na wniosek Zarządu Ochotnicza Straż Pożarna  została zarejestrowana przez I wydział Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku jako pełnoprawne stowarzyszenie.
Dnia 20.01.1993 r. na zebraniu Zarządu OSP podjęto uchwałę o reaktywacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W 1993 r. po likwidacji zakładowej straży pożarnej sprzęt pożarniczy będący na jej wyposażeniu został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej.
2.05.1995 r. jednostka wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy GBA 2,5/16 na podwoziu samochodu Star  244  .
15.04.1997 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 10/55/KSRG w oparciu o porozumienie podpisane przez Wójta Gminy Wejherowo, Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie a naczelnikiem OSP Gościcino, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 Z narastającym rozwojem motoryzacji w Polsce oraz przebiegiem drogi krajowej nr 6 przez teren miejscowości Gościcino, na której z roku na rok zwiększa się ruch pojazdów, jednostka w dniu 10.04.2001 r. zostaje doposażona w nowy samochód ratownictwa technicznego SLRt marki Lublin 3 oraz specjalistyczny sprzęt hydrauliczny marki Holmatro, który służy do rozcinania karoserii samochodowych w celu uwalniania poszkodowanych osób.


1    2    3

1.10.1961
Herb
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego