h3 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

h3

GBA 2,5-16 Star P142CJ
Zawody OSP 2007
Zawody OSP 2008
 
Historia str.3


1    2    3

Przy OSP Gościcino działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, zrzeszająca w swych szeregach 27 członków.
 W czasie długoletniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie nasi członkowie brali i biorą czynny udział w działaniach ratowniczych, ratując życie ludzkie oraz mienie mieszkańców naszej wsi, gminy i powiatu podczas pożarów, wypadków drogowych i klęsk żywiołowych.
Są zawsze gotowi nieść pomoc nie szczędząc swych sił i czasu, nie bacząc na niebezpieczeństwa jakie na nich czyhają, w zamian praktycznie nic nie żądając. Dowodem tego mogą być przedstawione statystyki z okresu ostatnich pięciu lat: i tak w roku 2006 - jednostka OSP Gościcino brała udział w 119 zdarzeniach, w tym przy gaszeniu pożarów  79 razy, a przy usuwaniu miejscowych zagrożeń 40 razy
w roku 2007 -  w 57 zdarzeniach,  w tym przy gaszeniu pożarów 27 razy, a przy usuwaniu miejscowych zagrożeń 26 razy,
w roku 2008 - braliśmy udział w 78 zdarzeniach, w tym przy gaszeniu pożarów 37   razy, a przy usuwaniu miejscowych zagrożeń 45 razy
w roku 2009 - ogółem wyjeżdżaliśmy 80 razy, w tym do gaszenia pożarów 37 razy, a do usuwania miejscowych zagrożeń 48 razy
w roku 2010 - jednostka nasza brała udział ogółem w 103 zdarzeniach, w tym przy gaszeniu pożarów 40 razy, a miejscowych zagrożeniach 61 razy
W obecnym roku braliśmy udział już w 98 zdarzeniach, w tym przy gaszeniu pożarów 34 razy, a miejscowych zagrożeniach 67 razy.
Te liczby mówią same za siebie, że jednostka OSP Gościcino jest jednostką bardzo pracowitą.
Chcąc być profesjonalistami w fachu pożarnika, strażacy naszej jednostki biorą czynny udział w szkoleniach, kursach i zawodach pożarniczych podnosząc i utrwalając swe kwalifikacje. W swej długoletniej działalności trzy krotnie reprezentowali nasze województwo na krajowych zawodach sportów pożarniczych.
Strażacy z OSP Gościcino nie tylko gaszą i ratują, ale również biorą czynny udział w imprezach kulturalno-sportowych i religijnych. Co roku są przy asyście Grobu Pańskiego oraz biorą udział w pielgrzymce parafialnej do Swarzewa.
Tradycją jest, iż w szeregach naszej jednostki zrzeszeni są druhowie z pokolenia na pokolenie, między innymi z rodziny Drewów czy Miszka. W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie służył dziadek, ojciec a obecnie syn i wnuk.
Młodzież zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych OSP  idąc śladami swoich ojców i dziadków,  którzy również są lub byli strażakami ochotnikami, bierze czynny udział w szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując od szeregu lat czołowe lokaty na szczeblu gminnym czy powiatowym. Dowodem tego są puchary i dyplomy, które licznie zdobią nasze skromne pomieszczenie prezesówki.


1    2    3

Przy Grobie Pańskim
Zawody OSP 2012
Zawody OSP 2013
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego