s1 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s1

 
Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie, zwana dalej OSP
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze mianami) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. nr 147 poz. 1229 tekst jednolity ze zmianami) a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. OSP jest dopisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244916
5. Siedzibą OSP jest remiza w Gościcinie ul. Drzewiarza 22
§2
1. Teren działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz rejonie pomocy wzajemnej
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.
§3
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, znaku i flagi organizacyjnej według zasad i wzorów określonych przez zarząd główny związku.
§4
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego